ÉSSZERŰ és hatékony támogatáspolitikát javasol a Nemzeti agrárgazdasági kamara

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.jpg

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) azt kéri a kormányzattól, hogy a 2015-2020 közötti támogatáspolitika tervezésénél vegye figyelembe tagsága érdekeit.

A kormányzat szándékai szerint a támogatási rendszert összhangba kell hozni azokkal a birtokpolitikai tervekkel, amelyeket az új földforgalmi törvény is megcéloz. Ennek részét képezné az egységes területalapú támogatás (SAPS) bizonyos összeghatár feletti csökkentésének (degresszivitás) nemzeti hatáskörben történő meghatározása.

A nemzeti célkitűzések érvényesítése érdekében a degresszivitás alkalmazásához széles mozgásteret adnak a tagállamok számára a közösségi szabályok. A NAK a Kormány felkérésére több lehetséges támogatáscsökkentési változatot is kidolgozott.

A NAK elfogadja, hogy a birtokpolitikára tekintettel a tervezettnek megfelelően a közvetlen támogatások degressziójára sor kerüljön. Azonban a kamarai tagság érdekeit szem előtt tartva olyan támogatáscsökkentési változat bevezetését ajánlja a Kormánynak, amely figyelembe veszi a foglalkoztatást, valamint az ahhoz kapcsolódó közterheket, és az agrárpolitikai célkitűzésekkel összhangban elősegíti a magasabb hozzáadott értéket előállító és több munkaerőt foglalkoztató állattenyésztési és kertészeti tevékenységek fennmaradását és fejlődését. A Kamara egyetért azzal a kormányzati szándékkal, miszerint a támogatási rendszerben a magasabb hozzáadott értéket előállító vállalkozások kedvezőbb helyzetbe kerüljenek a kizárólag tömegtermelést folytató vállalatokkal szemben.

A NAK üdvözli azt is, hogy a kormányzat az agrárgazdaság kibocsátását az 1990-es évek szintjére kívánja emelni. Ebben az időszakban Magyarország számos termék esetében meghatározó piaci szerepet játszott. A NAK álláspontja szerint ezt a célt tudatos támogatáspolitika alkalmazásával lehet csak elérni.

A feldolgozott termékek arányának emelése érdekében a NAK elengedhetetlennek tartja, hogy az élelmiszer-feldolgozók számára differenciált támogatási rendszer álljon rendelkezésre. A NAK egyetért azzal, hogy a Vidékfejlesztési Program (VP) elsősorban a kis- és középvállalkozásoknak biztosítson támogatási lehetőséget.

Ez azonban nem eredményezheti azt, hogy mind a hazai, mind pedig a regionális élelmiszerpiacon meghatározó szerepet játszó, vagy az ilyen szerep vállalására törekvő, a foglalkoztatás és az integráció terén kulcsfontosságú tevékenységet végző vállalatok a támogatási rendszerben hátrányt szenvedjenek. Ezért a NAK álláspontja szerint ezen vállalkozások számára is indokolt a megfelelő támogatási rendszer kialakítása, amelynek egyik lehetséges formája a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból (GINOP) történő támogatás lehet.

NAK/AgroLine
2014. június 20.

Tartalom átvétel

  Friss tartalmak listája itt (katt ide)