Európai Uniós támogatásból valósul meg Tiszagyulaháza község belvízrendezése

176.316.082 Ft – os Európai Uniós támogatást nyert Tiszagyulaháza község önkormányzata, a Tiszagyulaháza – Újtikos község belvízrendezése II ütem tárgyú beruházás belterületi belvízrendezésére. Az önkormányzat az ÉAOP-5.1.2/D2-11 azonosító számú pályázat keretében 95% - s támogatást nyert, a projekt megvalósítására.

A projekt célja:
Tiszagyulaháza község belvíz veszélyeztetettségének csökkentése. A község jelentős része belvízzel veszélyeztetett. Ennek érdekében, elengedhetetlen feladattá vált a községben a Karadéfoki csatorna felújítása, mederburkolat kiépítése a Rákóczi úti áteresztől indulva a Királyéri főcsatorna jobb parti töltésben lévő táblás zsilip felújításával bezárólag.

A program szerves részét képezi a Rákóczi u., Kossuth L., Bartók B., és Ady E., utcákon belvízelvezető csatornák felújítása és mederburkolat, valamint átereszek szükség szerinti átépítése.

Elkészül 182 db támfal, 1 zsilip felújítás, illetve 9 tisztító akna, 1 db monolit akna, 1db víznyelő akna.

A burkolt medrek hossza eléri a 3.081 métert.
A hasonló problémákkal küzdő szomszédos településsel közösen oldják meg belvízvédelmi problémájukat.

Az önkormányzat az 5% - s saját erőt további pályázatokból (BM,EU, önerő) illetve saját pénzeszközéből fogja biztosítani.
A kivitelezés határideje: 2014.12.10

AgroLine
2014. június 06.

Tartalom átvétel

  Friss tartalmak listája itt (katt ide)