Magas bírságra számíthat, aki nem tartja be a közúti fuvarozás szabályait

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.jpg

A 116/2014. (IV. 3.) Kormányrendelet részletezi a fuvarozással kapcsolatos engedélyek kezelésének szabályait, valamint a fel- és lerakóhelyek kötelezettségeit, mely rendelkezéseket 2014. május 4-től kell alkalmazni.

A jogszabályban a mulasztás esetén kiszabható bírság tételek is meghatározásra kerültek, azonban a veszélyes áruk szállítási szabályozása tekintetében, a bírságra vonatkozó előírás 2014. július 1.-én lép hatályba.

Az új rendelkezések szerint:

1. A gépjármű vezetőt érintő kötelezettség, hogy a Magyarországon külön kétoldalú vagy többoldalú egyezmény alapján kiadott engedéllyel végezhető fuvarozás esetében az engedélyen (CEMT-engedély esetén a fuvarnaplóban) fel kell tüntetni:

• a határátlépés helyét,

• a határátlépés pontos idejét (nap, óra, perc), és

• a jármű kilométeróra-állását.

2. Az előzőekben leírt adatokat tartalmazó engedélyeket a fel- és lerakóhelyeken a fuvarozó köteles bemutatni, amelyet a fel- vagy lerakóhelynek kötelessége ellenőrizni.

Amennyiben az engedély hiányosan van kitöltve, úgy a fel –vagy lerakóhely köteles megtagadni a fel- vagy lerakodást, valamint lerakodás esetén a megtagadás mellett még a bejelentési kötelezettsége is fennáll a közlekedési, vám- vagy a rendőrhatóság valamelyikénél, amelyek jogosultak a bejelentés kapcsán, a helyszínen megjelenni és intézkedni.

3. A gépjármű vezetőjének a fel-és lerakás helyét, pontos idejét, valamint a fuvarozó jármű kilométeróra-állását szintén fel kell tüntetni az engedélyen, melynek másolatát a fel –vagy lerakóhelynek kötelező a fuvarlevél ott maradó példányához csatolni és azt egy évig megőrizni.

A bírság tételei nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és a hozzá szükséges igazolás

• hiánya, érvénytelensége esetén: 300.000,- Ft (szállító)

• szabálytalan használata, illetve eltérés az engedélyben foglaltaktól: 150.000,- Ft (gépjárművezető)

• a KR. 4/A. §-ában meghatározott: engedélykezelési, bemutatási, ellenőrzési, fénymásolat készítési, bejelentési és megőrzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása vagy megakadályozása esetén: 300.000,- Ft (a feladó, a címzett, illetve a gépjárművezető közül, aki a kötelezettséget megszegi).

NAK/AgroLine
2014. június 10.

Tartalom átvétel

  Friss tartalmak listája itt (katt ide)