Szántás

Az alapvető talajművelés legfontosabb eleme a szántás..
Bár az őszi szántással sokkal jobb termelési eredményeket lehet elérni, mindig maradnak területek vagy időjárási , vagy gazdasági viszonyok miatt tavaszi alapművelésre.
A szántás eszköze az ágyeke vagy váltva forgató eke.
Az ágyekéket összeszántásra és széjjelszántásra, javított ágyszántásra , míg a váltva forgatóekéket egyirányú szántásra használják.
Az ágyekéket nagy területeken , egyenlő arányú méretű területen, míg a váltva forgatóekéket
Sokszögű sarkos földterületeken tudják kihasználni.
Az ekék vásárlásánál döntő szempont, hogy hogy a gép értéke és a művelt terület arányos legyen, mert nehéz lesz kigazdálkodni a használóknak.
A szántóvas által vízszintesen, a csoroszlya által ( feltéve , ha van szerelve az ekére ) függőlegesen vágott, a kormánylemez által átfordított talajszelet a barázdaszelet. Aszerint, hogy hogy milyen mélységben és sebességgel szántunk úgy teljes és nem teljes átforgatásról beszélünk. Teljes forgatás esetén 180 fokot fordul el a barázdaszelet, nem teljes forgatás esetén 135 fokkal a barázdaszeletek bizonyos mértékben fedik egymást.
A szántás során a talaj aprítása, keverése, porhanyítása, és lazítása is történik.
Az őszi mélyszántás célja, hogy a tápanyagpótlásra használt anyagokat (szerves trágyát), szármaradványokat visszajuttassunk a talaj alsóbb rétegeibe, figyelve arra, hogy a felső rétegekben készítjük a magágyat, itt még véletlenül se maradjon kóró, vagy szármaradvány.
Szikes talajok szántása esetén mindig mélyen lazítani sekélyen szántani és szerves trágyázni !
Mivel a korszerű ekék egy húzással összetett munkát végeznek így kedvező üzemanyag felhasználás mellett rendkívül szép munkát végeznek.
Az ágyekék és a váltva forgató ekék felépítésüktől függően lehetnek függesztett vagy félig függesztett kivitelűek. A vontatott ekék kiszorulóban vannak , már csak az erdőművelés során találkozunk vontatott rigolozó ekékkel. Általában lánctalpas traktorok tudják vontatni ezeket az eszközöket , mivel külpontos felépítésűek és elég nagy tömegűek is.
A modern nagy teljesítményű gumikerekes traktorok már függesztett normál hárompont függesztésű illetve külpontos hárompont függesztésű rigolozó ekékkel dolgoznak.
A szántás minőségét nagymértékben meghatározza az ekefej kialakítása, amelyre megfelelő kialakítású szántóvasak (2x ívelt) , kultúr kormánylemezek , kormánylemez toldatok, beforgató lemezek, megfelelő hosszúságú és méretű ekenádak, koptatópofák kerülnek fel , az ekefej elé tárcsás csoroszlya , előhántó ekefej használata megkönnyíti a talaj megfelelő átforgatását. Általában a trágyabeforgató-lemezt nem használják együtt az előhántoló ekefejjel együtt. A tapasztalatokat gyűjtve tisztább földterületeken használják az előhántolófejeket, gazosabb, kóróval szennyezett nedves területeken a beforgatólemezeket.
A beforgató lemezek lehetnek teli és villás kialakításúak. A telivel száraz , a villással nedves talajviszonyok mellett lehet optimális leforgatást elérni.
Az ekenádak a barázdafal felőli oldalon található és erre van szerelve a koptatópofa, egyes modelleknél öntött csúszó saru is. Az ekefejre ható oldalerők ellensúlyozásában van nagy szerepük. A saru pedig a barázda aljára támaszkodik a függőleges erők kiegyensúlyozását biztosítja. A tárcsás csoroszlyák készülnek sima, barázdált felületű és csipkés kialakítású. A csipkés kialakítású változatok használatával az igazán kórós talajokon könnyíthetjük meg a művelést, mert a kórószárakat nem csak beletolják a földbe, de át is vágják azokat segítve az ekefejek tisztább munkáját.

Igazán gazdaságos szántást csak megfelelő minőségű kopóalkatrészek használatával érthetünk el
Erre példa a DURO-TECH technológiával előállított finomszemcsés ötvözött acélból készült
kopóalkatrészek amelyek páncélozva vannak a nagy kopásnak kitett részeken.
Ezzel a technológiával készült alkatrészekkel nem csak versenyképesek a felhasználók az eredeti alkatrészek használatával szemben, de az eddigi visszajelzések alapján sokkal többet is tudnak ezek a termékek. Bár sok külföldi gyártó elsősorban a fogyasztói társadalmat célozza meg olcsónak nem mondható eszközeivel, alkatrészeivel , nálunk a legjobb minőség és értékarány áll kitűzött célként .

A fejek közötti távolság az U kengyeles változatoknál annak függvényében nő vagy csökken ahogy növeljük vagy csökkentjük a fogás szélességet fejenként (után állítva a vonórudat is) Hátránya ennek az egyszerű megoldásnak, hogy nem használható hosszú ekenádak az ekefejeken, mivel közel kerülve egymáshoz kis fogásszélesség esetén az átürítő készség csökken és megnő a bedugulás veszély.

A fix ekeszár felfogató konzolos ekék esetében csak szögbe lehet állítani az ekét annak függvényében, hogy milyen mély szántást és milyen minőségű talajon dolgozunk. Jól ki kell választani a vonógépet, mert csak szerény állítási lehetőségek állnak rendelkezésre, amennyiben túlterheljük a traktort úgy a terhelést csak úgy csökkenthetjük, ha leszerelünk egy eke fejet szárral, vagy váznyúlvánnyal együtt.
A legmodernebb kialakítások egyszerűbb változata, hogy a szár felfogató konzolt fejenként furatok segítségével megfelelő szögbe állítjuk (utánaállítva a vonótengelyt is)
A fogás szélesség általában 2 vagy 4 különböző értékre állítható fokozatosan.
A vonótengely mindig derékszögben álljon a az ekefejek húzási irányára.
Az automata fogás szélesség állításnak van csavarorsó tengelyes és hidraulikus változata is.
Az alapértékre beállított ekefejek mind egyszerre mozdulnak a beállított fogásszélességre szinte milliméterenként adott az állítás lehetősége.
A fejek között a távolság mindig állandó ,így használhatók a hosszú ekenádak és nagy méretű koptatópofák , nincs bedugulási veszély kényelmesebb és gazdaságosabb az üzemeltetése.
A gerendely magasságának növelésével szintén az átürítő készséget növelhetjük az ekéken.
Az optimális magasság függesztett ekéknél : 75 cm-től magasabb, a félig függesztett ekék esetében : 80 cm-től magasabb.
A gerendely kialakítása során figyelembe kell venni, hogy milyen kategóriájú traktor mögé csatlakoztatjuk, és hogy milyen nehéz művelésben használjuk.
A jó minőségű vázszerkezet mikroszemcsés szerkezetacélból készül, amely szavatolja a hosszú élettartamát.
Az ekefejek kő és gyökérvédelme nyírócsapok, nyírócsavarok, rugós, és hidroakkumulátoros biztosításokkal történik.
Lásd: Agromaster Impala ágyekék és Impala Twin váltva forgató ekék
Az ekék munkamélység szerinti csoportosítása:
-sekély szántó: 16cm-ig,
-középmély szántó: 20cm-ig,
-mélyszántó: 30cm-ig,
-mélyítő szántó: 40cm-ig,
-rigolozó szántó: 50cm-től.
A szántás mélységét a talaj művelési célja , tulajdonsága és állapota szerint választják meg.

A szántás elmunkálása során, használnak fogas boronákat, forgóelemes szántáselmunkálót, mélytömörítő hengereket melyeket az eke vázszerkezetéhez lehet kapcsolni merev, és oldható kapcsolattal.
Tavaszi szántásnál is alkalmazzák ezt a talajművelési módszert, utána közvetlenül lehetséges a vetőgépek használata. A nagyméretű rögöket megfelelő méretűre aprítja elősegítve a megfelelő magágykészítést. Előnye, hogy egymenetben a szántással a forgatással egyidejű porhanyítás és felszínegyengetés történik, így kisebb a talaj nedvesség vesztesége és kevesebb a taposási kár. Az üzemanyag felhasználás a szántáshoz képest kicsivel nagyobb és több a teljesítmény igénye, ugyanakkor a több lépcsős magágykészítéshez képest jóval kevesebb és idő szempontjából is takarékosabb.
Lásd: Agromaster Gereben és Gereben Twin fésűs talajelmunkáló borona
Az ágyekék vázára pántokkal szerelt fésűs talajművelő egység oldal irányú kitéréssel művelik a talajt a fogás szélesség keresztmetszetében, míg a váltvaforgató ekékre szerelt változat az új fogáshoz mérten hátra fele lendül át a váz felett és műveli meg a talajt a beállított művelési szélességben.
Képek: http://agroporta.hu

Tartalom átvétel

  Friss tartalmak listája itt (katt ide)