Paprika gyomirtása

A paprika gyomirtásában a vegyszeres lehetőségek száma nagyon alacsony. Ezért kerülni kell az olyan területeket, amelyek fertőzöttek a nehezen irtható gyomnövényekkel (mezei acat, szerbtövis fajok, selyemmályva, apró szulák, stb.)

A kevés készítmény és azok hatékonysága sok esetben nem elegendő ahhoz, hogy a gyomirtást kizárólag vegyszeres úton tudjuk megoldani. Nagyon fontos a mechanikai kiegészítés is. Ez lehet kultivátorral és kézi kapálással. A vegyszeres gyomirtás ahhoz kell, hogy a növény kezdeti fejlődését ne akadályozzák a gyomok, kellően megerősödjenek és a továbbiakban a gyomok ne jelentsenek konkurenciát. A később kelő gyomokat a sorközökböl sorközmüvelő kultivátorral, míg a sorokból kézi kapálással lehet kiszedni.

Szántóföldi területen a gyomirtás szempontjából a legkritikusabb időszak a kiültetéstől számított 1-1,5 hónap, amíg a növények intenzív fejlődése meg nem indul, illetve a sorok záródása meg nem történik. Ez a paprika esetében sokszor nem történik meg. A palántázott termesztési módnál a bedolgozást igénylő szereket legalább 5-7 nappal a kiültetés előtt kell kijuttatni, különben fitotoxicitás lép fel. A kipalántázás után 5-7 nappal el kell kezdeni figyelni a terület gyomosodását és dönteni az esetleges posztemergens gyomirtásról. Ez a paprikánál csak az egyszikűek elleni védekezést jelent, mivel a paradicsomnál nagyobb érzékenységgel bír.

Különbség van a helyre vetett és a palántázott paprika között. A helyre vetett (közte a fűszerpaprika) állományoknál nagyon fontos már korán a gyommentesség, különösen a sorokban. A sorközöket mechanikailag sorközmüvelő kultivátorokkal lehet gyommentesen tartani. A paprika palántázása azonban sok esetben már fóliatakarással történik, ami azt jelenti, hogy elegendő a sorközöket mechanikailag művelni és nem kell különösebb gondot fordítani a sorokban csírázó gyomnövényekre.

Melyek azok a szempontok, amellyel biztonsággal és nagy hatékonysággal tudjuk alkalmazni ezeket a készítményeket?

1. A paprika fenológiai állapota

- Minden állománykezelés esetében várni kell, amíg a palántázott paprika meggyökeresedik (10-14 nap).

2. Gyomnövények fenológiai állapota

Amennyiben a gyomnövények elkezdenek kelni, meg kell várni, amíg a magról kelő egyszikűek 1-3 leveles állapotba kerülnek, és a permetezést ekkor lehet elvégezni. Az évelő egyszikűek esetében a legkedvezőbb kezelési időpont azok 15-20 cm-es nagysága. Ez általában az intenzív növekedés stádiumába esik és van elég levélfelület ahhoz, hogy fel tudják venni a gyomirtós szert.

3. Kijuttatás-technológia

A permetlé mennyisége preemergens kezeléseknél 200-300 l/ha, míg posztemergens kezeléseknél 350-400 l/ha, a cseppméret apró, finom legyen.

4. Időjárási tényezők

25 °C fölött ne permetezzünk, mert ekkor a fitotoxicitás veszélye nagy. 4 m/sec szélsebesség felett a permetezést le kell állítani, mivel a permetlé elsodródása nagy károkat okozhat más kultúrákban és a hatékonyság is csökken.

Javasolt technológia:

Palántázás előtt bedolgozva (ppi) a készítményt:

Egyszikű (és kétszikű) gyomok ellen: Triflurex 48 EC (II.) 1,6-1,9 I/ha (6-8 cm-re bedolgozva

palántázás előtt 2-3 nappal), Devrinol 45 FW (III.) 3,3-5,5 l/ha (2-4 cm-re bedolgozva palántázás előtt 5-7 nappal)

Palántázás előtt (prcemergcnsen):

Egyszikű gyomok ellen: Stomp 330 (III.) 4,0-6,0 I/ha (palántázás előtt 7-10 nappal), Devrinol 45

FW (III.) 3^3-5,5 l/ha (palántázás előtt 5-7 nappal)

Magról vetett állományban vetés után, de kelés előtt (preemcrgensen):

Egyszikűek ellen: Devrinol 45 FW (III.) 3,3-5,5 l/ha

Kétszikű gyomok ellen: Command 48 EC (I.) 0,2 l/ha

Posztemergensen

A kezeléseket palántázás esetén a kiültetéstől számított 10-14 nap múlva (a palánták meggyökeresedése után), míg magról vetés esetén a kultúrnövények 4-6 leveles stádiumától a virágbimbók megjelenéséig lehet elvégezni.

Magról kelő egyszikű gyomok ellen azok 1-3 leveles állapotában önmagában: Pántéra 40 EC

(II.) 0,8-1,0 l/ha, Fusilade Forte (III.) 0,8-1,2 l/ha

Évelő gyomok ellen azok 10-20 cm-es nagyságában: Pántéra 40 EC (II.) 1,5-3,5 l/ha, Fusilade

Forte (III.) 1,8-2,8 l/ha

Szabó Tibor

szaktanácsadó

Terra Dei

Forrás: Kárpátinfo hetilap

Tartalom átvétel

  Friss tartalmak listája itt (katt ide)