Jogszabályok

32/2007. (IV. 25.) FVM rendelet
a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. XVII. törvény 81.§-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §

(1) A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban R.) 14. § (1) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"{14. § (1) A környezetvédelmi célú, valamint az állatjóléti és -higiéniai célú beruházás esetében a kifizetési kérelmet tartási helyenként külön-külön, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon postai úton, a tartási hely szerint illetékes megyei MVH kirendeltségen:}
b) 2006. évre ütemezett beruházásra vonatkozóan 2006. november 1. és 2007. június 30. között,
{lehet benyújtani.}"

(2) A R. 14. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"{14. § (2) Az állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatás esetében a kifizetési kérelmet az (1) bekezdésben foglaltak szerinti módon:}
b) 2007. évre vonatkozóan 2006. november 1. és 2007. június 30. között,
{lehet benyújtani.}

2. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Kapcsolódó cikkek:
139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet

2007.05.02.

Tartalom átvétel

  Friss tartalmak listája itt (katt ide)